Энэ бодлогыг бодоорой

Цагааны нүүдлийг олоорой

 

hjkhk