ТАНЫ ХҮҮХЭД ШАТАРТ СУРАЛЦСАНААР   :

ХӨДӨЛМӨРЧ ХҮН БОЛНО

ТЭВЧЭЭРТЭЙ ХҮН БОЛНО

ШУДАРГА ХҮН БОЛНО

УХААЛАГ ХҮН БОЛНО

ЗОРИГТОЙ ХҮН БОЛНО

ЗОРИЛГОТОЙ ХҮН БОЛНО

МАНАЙ СУРГАЛТУУД

Оюунлаг ирээдүйн зүг - Төгс нүүдэл хийцгээе
Banner image

Клубын сургалт

Анхан, Дунд, Гүнзгий
Долоо хоногын 3 өдрийн сургалт,
Бямба, ням гарагын сургалт
Banner image

Цэцэрлэгийн сургалт

Анхан, Дунд
Бага насны хүүхдэд нийцүүлсэн FIDE chess school-ийн шатрын системтэй сургалтыг явуулж байна.
Banner image

Зуслангын сургалт

Анхан, Дунд, Гүнзгий
Зуслангийн эрчимжүүлсэн шатрын сургалтыг мэргэжлийн өндөр түвшинд бэлтгэн зааж байна.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Оюунлаг ирээдүйн зүг - Төгс нүүдэл хийцгээе